سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
مردی ناشناس ( گزارشی از چهلم علامه نوری) 
امروز چهلم علامه نوری در حسینه اش برگزار شد. مراسمی ساده در حسینه ای ساده و بی حضور ملموس خبرنگاران. با سخنرانی آقای حسینی نژاد و مداحی. این شد که تصمیم گرفتم گزارش مصوری از این مصوری از این مراسم تهیه کنم.
برای آشنایی با ایشان به ذکر چند نکته بسنده میکنم. ایشان از علامه ی بزرگ تهران بود که در منطقه ی خاوری تهران زندگی میکرد. ایشان از مسببین 17 شهریور 57 و کسی بود که باعث برگزاری مراسم در میدان ژاله (شهدای کنوی) شد. ایشان پیگیر امر تبلیغ برای مردمان غیرپارسی زبان بود و هزاران نفر را به دین نوین اسلام مشرف کرد. کتابهای بسیاری به زبانهای مانند انگلیسی فرانسه و ... برای تبلیغ اسلامدر انشترات خود منتشر کرد. زبان من از شرح مناسب ناتوان است پس بسنده میکنم.مراسم دیگری فردا از 10-12 در شهر بلده برگزار میگردد.
نوشته شده توسط مصطفی در پنج شنبه 86/12/9 و ساعت 3:28 عصر
نظرات دیگران()
بخنیدم! بخندیم! با هم! 
به نام خداوند بخشنده ی بخشایشگر
سلام به همه همیهنان ارجمند و گرامی! حال شما خوبه؟
بحث «جوک کوتاه»
را میخواندم. مطالب را که میخواندم، مطالبی در باب قومیتها و گروههای
مختلف بنظرم رسید. اجازه بدهید با  مقدمه ای، این موضوع را خرده ای بشکافم.
لطیفه های قومیتی چند دسته است.
1-استفاده از یک ویژگی آن قوم: این دسته صرفنظر از اینکه آن ویژگی نسبت به
آن قوم چه میزان صادق باشد، به شیوه ای گوناگونی اجرا میشود. در یک شیوه
فرضا با استفاده از شیوه ی گویش، موقعیتهای طنزی آفریده میشود. در شیوه ی
دیگر اغلب با نکوهش یک یا چند صفت و ویژگی قومیتها انجام میشود.
2-نسبت دادن: خیلیها وقتی از دست کسی ناراحتند، صفاتی که در آن فرد نیست
را بصورت دشنام میگویند. شبیه این موضوع در این دسته است. برای روشن شدن
مثالی میزنم. ترک زبانان گرامی کشور - که نژاد ایرانی دارند- در لطیفه ها
گاهی با لفظ «خر« (گاهی به معنای یک حیوان گاهی به معنای بزرگ) مورد اشاره
قرار میگیرند. اگر صفت «بیلمزی» بر اینان قابل برچسب زدن باشد، آنگاه گفتن
خر دشنام دادن است. اگر نباشد، نشانه ی کینه و دشمنی است.

ما ایرانیان دشمنان زیادی داریم. انیران در برابر ماست. برخی از اقدامات
ما - حتی اگر بر پایه ی واقعیتی باشد آنهم واقعیتی عمومی نه خصو صی-  باز
هم سبب رنجش و کدورت جمعی از همیهنان، همیهنان مسلمان و شیعه ی ما میشود.
هر کدام از این واژگان دارای دشمنانی است. ما متعهد به دفاع از هویت خود
هستیم. آیا اینکارها خیانت نیست؟ بیایید دست در دست هم بدهیم تا بمانیم.

خدایا مردمان این کشور از اندک شیعیان جهان هستند. آنها به ریسمان خودت متصل نما!
نوشته شده توسط مصطفی در دوشنبه 86/11/29 و ساعت 10:48 عصر
نظرات دیگران()
یک مرد خدا در همین نزدیکی 
امشب عکسی مربوط به یک مرد خدایی میگذارم. لذت ببرید.


و  بزرگ دو قسمت از تصویر  چپ     راست

نوشته شده توسط مصطفی در چهارشنبه 86/11/3 و ساعت 11:2 عصر
نظرات دیگران()

لیست کل یادداشت های این وبلاگ
شازده کوچولو و توصیف زن
آخه دل من
بحثی در باره نقش مسجدها در برابر تکیه ها در محرم
محبت چیست؟
[عناوین آرشیوشده]
طراح قالب: رضا امین زاده** پارسی بلاگ پیشرفته ترین سیستم مدیریت وبلاگ
بالا